Hello, world! So good to meet you!

This is my first post and it’s purpose is to say HI 🙂

It is in Bulgarian and English due to the fact that I intend to write in both languages. Not at the same time though 🙂

More good stuff on living and walking in the good music coming soon!

Здрасти, свят! Радвам се да се запознаем!

Това е първата ми публикация в този блог и единствената й цел е да каже ЗДРАСТИ 🙂

Тя е на български и английски, защото възнамерявам да пиша и на двата езика. Не едновременно, разбира се, но както ми дойде 🙂

Очаквайте скоро още размисли за живеенето и пешеходстването с добрата музика!

Advertisements